Zašto Alter Ego?

graphDa li prilikom vršenja posla cenite osobine kao što su ažurnost, stručnost i korektnost? Poklonite poverenje timu koji će Vašem poslovanju dati jednu novu dimenziju!

Naš princip rada je "dan za dan", koji omogućava klijentima dostupnost svih knjigovodstvenih usluga, stanja i izveštaja, kako za potrebe kontrolno-inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme. Takav pristup obavezama obezbeđuje Vašoj firmi veću efikasnost i bolju produktivnost u radu.

Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u kreiranju poslovanja. Najveći izazov su novoosnovane firme koje naš tim sa pažnjom prati i usmerava ka optimalnim poreskim rešenjima, sa ciljem smanjenja poreske izloženosti i poboljšanju uspešnosti istih u ovom dinamičnom i izazovnom vremenu.

Mi nismo samo knjigovodstvena agencija. Mi smo i posrednik u potrazi za računovođom baš po Vašoj meri, u sopstvenoj režiji ili kroz preporuku drugih knjigovodstvenih agencija.


O likvidnosti...    >>>

Likvidnost se definiše kao sposobnost dužnika da uredno podmiruje novčane obaveze u rokovima dospeća. Likvidnost preduzeća, kao poslovnog subjekta u robno-novčanoj privredi, treba razlikovati od likvidnosti sredstava. Likvidnost preduzeća se definiše kao njegova sposobnost da pravovremano izmiruje svoje obaveze.

Ova sposobnost uslovljena je nizom elemenata: pre svega, protokom obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, rokom dospeća obaveza, usklađenošću dugova i sopstvenih izvora finansiranja. Da bi se održala željena likvidnost preduzeća, neopohodno je planiranje finansijskih tokova, pre svega tokova novca i neto obrtnih sredstava.

Likvidnost sredstava označava sposobnost da se sredstva iz materijalnog oblika transformišu u novčani oblik. Likvidna sredstva su ona koja se nalaze u novčanom obliku ili su blizu njega. S obzirom na udaljenost od novčanih sredstava, može se govoriti o stepenima likvidnosti.

Tako su osnovna sredstva manje likvidna od obrtnih sredstava. U okviru obrtnih sredstava zalihe gotovih proizvoda su likvidnije od poluproizoda, a potraživanja još likvidnija jer su bliža novčanom obliku.


Preporučujemo

Postanite deo našeg registra za knjigovodstvene agencije!

Ako ste računovodstvena agencija koja za sobom ima bogato iskustvo ili ste kvalitetnim uslugama i korektnim poslovanjem ostvarili dobro ime i želite da Vas mi predstavimo budućim klijentima, kontaktirajte nas.

Ukoliko poput nas težite što boljem poslovanju Vaših klijenata, reklamirajte ih kroz svoju referentnu listu na našem sajtu pod više nego povoljnim uslovima. Agencija Alter Ego planira da u doglednom periodu pokrene svojevrsnu berzu banera, odnosno statičnih ili animiranih reklamnih poruka zainteresovanih Agencija i njihovih klijenata u cilju bolje prezentacije i veće zastupljenosti istih u javnosti.


O računovodstvenoj ispravi...    >>>

Računovodstvenom ispravom smatra se, pored standardne, i isprava dostavljena elektronskim putem, uključujući i elektronsku razmenu podataka između računara, u skladu sa zakonom, ali pod uslovom da elektronski dokument - računovodstvena isprava dostavljena elektronskim putem bude potpisana elektronskim potpisom i potvrđena elektronskom porukom između pošiljaoca i primaoca, u skladu sa zakonom.

Računovodstvene isprave sastavljene u elektronskom obliku na računaru moraju da imaju elektronski potpis osobe koja je ispravu sastavila ili drugi autorizovani elektronski potpis.

Računovodstvena isprava sastavljena na računaru ne mora da sadrži potpis (i pečat) ali pod uslovom da je potpisana elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.

U našoj zemlji trenutno postoje četiri organizacije koje su upisane u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i to su: Javno preduzeće PTT Srbija - PJ za elektronsko poslovanje, Privredna komora Srbije, MUP Republike Srbije i Halcom BG CA.


ZNAČAJNIJE BANKE I LIZING KUĆE:
Unicredit Banka Credit Agricole Banka Piraeus Banka
Raiffeisen Banka Vojvođanska Banka Societe Generale Banka
Erste Banka Poštanska Štedionica Findomestic Banka
Hypo-Alpe-Adria Banka ProCredit Bank Credy Banka
Komercijalna Banka NLB Banka Volksbank
Banca Intesa Marfin Banka AIK Banka
OTP Banka KBC Banka Razvojna Banka Vojvodine
Alpha Bank Eurobank EFG Porsche Leasing
Srpska Banka Moskovska Banka S-Leasing